Jan. 10th, 2014

yurazinko: (Default)


Можете навіть спробувати відгадати, що це за автомобіль. Як бачите, він червоний і з конем.

Але тільки не заглядайте під кат. Не заглядайте!

Кат )
Page generated Sep. 19th, 2017 08:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios