Feb. 21st, 2014

yurazinko: (Default)
Теж мені, знайшли з ким боротися.Ні, ну реально, а Бог їм що такого поганого зробив?
Page generated Jul. 21st, 2017 02:27 am
Powered by Dreamwidth Studios