Jun. 20th, 2014

yurazinko: (Default)
Не варто було аж на тиждень припиняти антитерористичну операцію. Сепаратисти щойно захопили малину у мене в саду.

IMG_4207
Page generated Sep. 19th, 2017 08:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios