yurazinko: (Default)
[personal profile] yurazinko
Повертаюсь у звичне для мене середовище блогосфери.

Минулої неділі ми мирно гуляли вулицями Дрогобича, і нікого не чіпали. Селфі напрошувалось само по собі:
Місто, де працює свій Макдак, не може бути поганим:
Реформи і порядок по-місцевому.
Циклоп з подвійними зіницями? Гімно питання - в Дрогобичі таке є!

Маркетинг з вкрапленнями православ'я (або ж навпаки)
Повертаючись додому, ми дійшли висновку, що не буває нічого гіршого, ніж раптовий напад на електричку хмари беззубих тінейджерів з синдромом гіперактивності, які ще й гітарою розмахували цілу дорогу. В пеклі явно не чорти працюють.

Date: 2014-10-14 08:44 pm (UTC)

luowentong: Ancient Chinese mask made of jade (Default)
From: [personal profile] luowentong
Запис життєстверджує ствердження життя!
Page generated Sep. 19th, 2017 08:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios